tisdag, maj 01, 2012

Sköna Maj välkommen.

1 Maj

Internationell demonstrationsdag
Sedan 1890 är 1 maj arbetarrörelsens speciella dag och sedan 1939 en borgerlig helgdag. 1 maj är en internationell demonstrationsdag - från början var syftet åtta timmars arbetsdag. Dagen har sin upprinnelse i den amerikanska arbetarrörelsen.

Fest och upptåg
Under Sveriges katolska medeltid var 1 maj en kyrklig helgdag tillägnad apostlarna Filippos och Jakob. Dagen hade hög festgrad och föregicks av en vigilia (vaka) med fasta. Under 1400-talet fick 1 maj i många stift en lägre festgrad som en helgondag tillägnad Sankta Valborg. Samtidigt blev 1 maj den sista dagen före en påbjuden fasta inför korsmässodagen 3 maj. 1 maj uppfattades då som ett slags fastlag - en förberedelse inför fastan med mycket festande och ätande och gyckel och upptåg. Många hantverkslag och köpmannagillen flyttade årets stora sammankomst från fastlagen före påsk till valborgsdagen i stället. 

Vid 1500-talets början gick djäknarna sockengång och uppförde sång och gyckelspel 1 maj.


Demonstration på första maj 1939. Foto: Gunnar Lundh, ©Nordiska museet

Djuren släpptes på bete
Förr i tiden hölls gille i många byar på 1 maj. Den betecknades som den första sommardagen och djuren släpptes på bete. Byalaget valde ålderman och gemensamt tog man ansvar för räkenskaper och översyn av gärdsgårdar och annan inhägnad. Dagen avslutades med att ”dricka märg i ben”. Det gällde ju att hålla sig frisk och stark under sommarhalvåret för att klara sådd och skörd. Vad man drack varierade. Det kunde vara äggtoddy, en skvätt sparat julöl eller brännvin. Det förekom också att man drack björksav. Ungdomarna på landsbygden hade en egen fest den 1 maj då de festade upp de förnödenheter de samlat in i gårdarna dagen innan.

1741 drogs 1 maj in som helgdag, trots bondeståndets motstånd. Två år senare återinfördes den men avskaffades igen 1772.

Majblomma (före 1998 förstamajblomma)
Majblomman är en liten konstgjord blomma som säljs inför 1 maj. Den är avsedd att fästas på rockuppslag och dylikt och har olika färg-
kombinationer varje år. Från början var försäljningen till förmån för kampen mot tuberkulos. Initiativtagare var Beda Hallberg. 1907 såldes den första blomman i Göteborg för 10 öre. Den gjorde succé och spreds snabbt över landet. Idén spreds till andra länder och Beda Hallberg blev internationellt känd.

Sedan 1907 har Majblommans Riksförbund i Göteborg arbetat för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. 39 miljoner kronor samlades in 2006. Idag används de insamlade medlen för att före-
bygga, bekämpa och lindra sjukdomar, fysiska handikapp och sociala handikapp hos barn och ungdomar i Sverige. Visionen är att alla ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Info : Nordiska museet


Så blev Palmebilden årets affisch


Bara i Aftonbladet: Carl Johan De Geers första maj

Varje första maj låter Aftonbladet Kultur en konstnär ­tolka arbetarrörelsens högtidsdag. I år fick Carl Johan De Geer uppdraget. Till konstverket ”Olof Palme maj 1968” hör även mejlkonversationen med kulturchefen Åsa Linderborg som ­ledde fram till ­dagens publicering.


HÄR kan du läsa om det!!!
Inga kommentarer: